listopadu 16th, 2023

Život je plný paradoxů a tak se naše první živé setkání s touto organizací, která podporuje NRCS v Kashitu v mnoha projektech, událo nikoli v Evropě, ale v Zambii. K setkání ale nedošlo přímo v Kashitu, protože zástupci německé organizace sem přijeli už o týden dřív, než Marta s Anežkou. Proto se setkali na jejich zpáteční cestě, která vedla přes Livingstone. Zde byl čas posdílet si novinky z Kashitu a dozvědět se více o činnosti této organizace.

S Christopherem Hollemannem, ředitelem FoL, jsme si vzájemně představili své projekty i cíle v Kashitu a hovořili jsme o možnostech rozvoje této oblasti i o případné budoucí spolupráci.

Německá organizace Fountains of Life podporuje NRCS v mnoha projektech. Nejdůležitější je zajištění pitné vody z hlubinných vrtů. Dále podporuje projekt včelaření, truhlářský projekt mladých, zemědělské projekty, opravu mateřských a základních škol a částečně jejich provoz, vybavení místních klinik…

Při své poslední návštěvě viděli naše stavaře i dobrovolníky, jak staví střední školu. Místní organizaci NRCS kromě jiného darovali auto na místní projekty. Netušili jsme, že se auto hned stane pomocníkem i pro naši stavbu – jedno pomáhá na staveništi, s druhým jezdil Bornface nakupovat stavebniny (kdy smlouval ceny na minimum). Děkujeme FoL za tuto naši první spolupráci! Věříme, že obě auta budou sloužit rozvoji místní komunity a přinesou posun do mnoha aktivit, které dosud koordinátoři z řad místních lidí objížděli na kolech.

listopadu 15th, 2023

V návaznosti na setkání se zástupkyněmi českých neziskových organizací se Marta a Anežka v Zambii před cestou do Kashitu setkaly s Alešem Vackem a Zambijcem panem Edwardem Chaitezwi, kteří v Zambii pracují pro české neziskové projekty.

Prvně se setkaly s Alešem. Aleš žije v Zambii od roku 2006 a metodicky koordinuje projekty Arcidiecézní Charity Praha ve třech strediscich. Podělil se s námi o:

 • bohaté zkušenosti se zaváděním různých projektů v místních podmínkách tak, aby byly dlouhodobě udržitelné,

 • systém mikropůjček,

 • informace, jak je to zde s daněmi,

 • to, jaké jsou místní pochutiny, které jsme dosud neznaly/i.

Setkání bylo tak zajímavé, že si nevšimli, že trvalo 4 hodiny. Děkujeme!

Další setkání se uskutečnilo s Edwardem Chaitezwi, který pochází ze Zambie a je finančním manažerem Charity ČR v Zambii. Podělil se s námi o:

 • to, co je důležité pro komunikaci s místními lidmi,

 • jaké jsou možnosti pro založení bankovního účtu v Zambii,

 • jak motivovat místní lidi k participaci na projektech.

Setkání se konalo pro vytíženost našich členek online ve večerních pátečních hodinách. Moc děkujeme panu Edwardovi za tuto možnost, cenné informace a že si na nás udělal čas!

listopadu 14th, 2023

V týdnu před odjezdem do Zambie absolvovaly Marta a Anežka z našeho spolku setkání se zástupci organizací v ČR, které mají své projekty v Zambii. Představili jsme si navzájem projekty našich organizací s hovořili jsme o:

 • právních a daňových náležitostech zřízení bankovního účtu v Zambii, mikro/půjčkách, převodech financí,
 •  motivaci místních lidí,
 • komunikaci s místními lidmi a úřady.

Srdečně děkujeme za sdílení zkušeností a cenné informace!

Foto č. 1: Se zástupkyněmi Charity ČR z oddělení Humanitární pomoci a rozvojové spolupráce - s finanční manažerkou Michaelou Kopalovou a koordinátorkou projektů Charity ČR v Zambii a Noemi Seregi.

Foto č. 1: Se zástupkyní Člověka v Tísni, programovou manažerkou pro jižní Afriku, Martinou Nikodémovou z Humanitární a rozvojová sekce.

Foto č.2: Se zástupkyněmi Charity ČR z oddělení Humanitární pomoci a rozvojové spolupráce  – s finanční manažerkou Michaelou Kopalovou a koordinátorkou projektů Charity ČR v Zambii a Noemi Seregi.

listopadu 13th, 2023

Před týdnem se konala další schůze obou výborů strategických partnerů: našeho spolku v zastoupení Marta Hoferová , Matej Paulovič , Anežka Havránková a Realizačního teamu ICWD ČVUT v zastoupení stavebního projektanta Petr Čanda . Projednávali jsme průběh letní stavby, uplynulé i chystané akce pro veřejnost, nadcházející práci a jak ji skloubit s pracovními závazky všech dobrovolníků. Schůzka trvala 1h 45 min a zápis za letošní rok ze všech našich schůzí čítá nyní rovných 50 stran textu plných úkolů.

Děkujeme za Vaši podporu a přivítáme nové zájemce – dobrovolníky do našich řad, kteří posunou věci prakticky vpřed. Nejvíce aktuálně potřebujeme pomoci s:

 • psaním článků na facebook a web
 • překladem textů do angličtiny
 • oslovováním firem o finanční dar na projekt SŠ.

Jste to Vy? Pošlete nám zprávu. Se vším vás rádi zaučíme. Stačí jen věnovat kus svého volného času.

Děkujeme!

listopadu 12th, 2023

V neděli 24. září byla pro Martu a Anežku první a zároveň i poslední nedělí v Kashitu. Pro Petra poslední. Kdo byl v Kashitu, ví, že místní život se po pracovním týdnu odehrává zde. V neděli se totiž lidé z Kashitu sejdou doslova ze všech insak a domečků své oblasti na mši. V celém Kashitu je 7 kostelů, zde v centru Kashitu je největší z nich. Po bohoslužbě se zde vítají a loučí se svými hosty. A taky ohlašují události na další období.

Petr se s nimi loučil po 3 měsících, kdy zde budoval se zambijskými a českými dobrovolníky první budovu střední školy – dílnu. Potlesk mu patřil veliký.

Marta s Anežkou předaly prvně komunitě dar – olej sv. Šarbela. Poté jim poděkovaly za pohostinnost pro všechny dobrovolníky z ČR a připomněly, že stavba se postavila díky zapojení všechn dobrovolníků a díky darům štědrých dárců z ČR, kdy někteří z nich také nejsou bohatí. A vyzvaly přítomné lidi, že i oni se mohou podílet – třeba pomocí při další stavbě nebo rovnou v úterý s přípravou na slavnostní otevření následující den. Lidé vzali naši výzvu vážně a v úterý přišli. Jsme rádi, že spolupracujeme s komunitou, která se na stavbě SŠ podílí. Děkujeme za překlad Josephu Kafwembe.

Následovalo osobní pozdravení ode všech – počínaje stařešinou po nejmladší. Samozřejmě za zvuků rytmické písně s bubny.

Poté jsme se vyfotili venku. Petr už v tu chvíli byl znovu na stavbě, neboť prostě bylo třeba zamakat, aby se vše do otevření stihlo.

Místní komunita pokračuje po mši společným obědem a sdílením, co prožili minulý týden. Díky německé organizaci Fountains of Life se tak nyní děje v přilehlých budovách, které se postupně přistavují. S tím vás seznámíme jindy.

P.S.: Bohoslužbu zde vedla žena a její kázání bylo takové, že několikrát rozesmála celý kostel.

listopadu 11th, 2023

S NRCS jsme domluvili podmínky používání nově postavené dílny, nářadí, dvou cihlovaček a auta. Všechno za podmínky, že to musí používat (protože nepoužívaný stroj se ničí sám o sobě) a musí si pokrýt provozní náklady. Šárka (na snímku vlevo), poslední dobrovolnice, která do Kahitu přijela, s nimi tyto provozní náklady pro jistotu probrala. A i to, z čeho je zaplatit.  Děkujeme!

listopadu 10th, 2023

V rámci našich aktivit máme i projekt pro děti „Modlitební dvojice“. Spočívá v utvoření dvojic dětí z ČR a z Kashitu, které se za sebe navzájem modlí. Dosud zapojené děti z ČR měly možnost svým dětem v Zambii napsat dopis a poslat ho po Anežce a Martě. Na nedělní bohoslužbě tentokrát nebylo žádné z „párovaných“ dětí. Tak tento úkol svěřily Monice, dceři Josepha Kafwembe.

Pokud by vaše děti měly zájem se zapojit, napište nám na: info@newrenato.org.

 

PODPOŘIT
STŘEDNÍ
ŠKOLU