May 1st, 2018

07Benefiční ples na podporu projektu střední školy v zambijské oblasti Kashitu, který se konal 2. února 2018 se opět uskutečnil pod záštitou farnosti Panny Marie Sněžné a letos nově i farnosti Spořilov. Znovu se tančilo v prostorách TŠ ASTRA Praha a letošní výtěžek činí nádherných 30.100Kč. Děkujeme všem za štědrost a přízeň!

Jak se tančilo, můžete shlédnout ve fotogalerii: pratele.newrenato.org/?page_id=3080

Více informací o projektu střední školy: pratele.newrenato.org/?page_id=451

Vaši Přátelé New Renato

March 28th, 2018

Loni se nám díky Vaší štědrosti a aktivitě Anny Černé sešlo celkem 62 brýlí. Přinesli jsme je v únoru do Optiky Visus na Palmovce v Praze 8 (http://www.visus-optik.cz/), zda by mohli  zkontrolovat jejich další použitelnost. Deset brýlí by Zambijcům moc nevydržely, avšak zbylých  52 (viz foto) vezmeme s sebou v létě do Kashitu. Děkujeme!

March 24th, 2018

Jaké největší překvapení přinesl minulý rok? Akce Na světě nejsme sami, kterou již pojedenácté uspořádal břevnovský turistický oddíl Arachné A-TOM a skautský oddíl Jeleni. Cílem je formou fundraisingových aktivit a zábavy podpořit předem zvolený projekt, nejlépe takový, který chce zlepšit úroveň vzdělání a životní situaci dětí v rozvojových zemích. Letos si organizátoři k naší radosti vybrali náš spolek Přátelé New Renato, konkrétně projekt střední školy v Kashitu.

Program se uskutečnil v neděli 23. dubna 2017 v areálu Břevnovského kláštera v Praze a nabídl po úvodní mši svaté hry a soutěže pro děti, jarmark s rukodělnými výrobky, výtvarné dílny, domácí buchty a koláče, opékání buřtů, cukrovou vatu, výbornou zmrzlinu Crème de la Crème mistra zmrzlináře Honzy Hochsteigera, nebo divadlo Kocour Mikeš, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, a koncerty Prague BuskMen a J!Scream.

Součástí programu bylo i povídání naší předsedkyně Moniky Höferové a místopředsedkyně Kláry Löffelmannové, které Kashitu navštívily, o životě tamních lidí. Pro posluchače byla připravena nejen výstava fotografií, ale i dokumentární film Bemba: Čekání na Godota, které přibližují život v Kashitu.

Díky turistickému oddílu Arachné, skautům a skautkám, maminkám a tatínkům u buchet  a na jarmarku a dalším, vynesla akce na podporu projektu střední školy v Kashitu 87.201 Kč. Moc děkujeme organizátorům i všem zúčastněným!

Fotografie  J. Hornok, J. Vodák, J. Andrš

February 17th, 2018

Jakpak se tančilo na 6. plese pro Kashitu, jenž se konal v pátek 2.února 2018 v prostorách TŠ ASTRA Praha, v secesním sále Na Marjánce? Podívejte se na videoreportáž, jež byla odvysílána v TV Noe ve Zpravodajských Noevinách 13.února, viz http://www.tvnoe.cz/video/15939 (čas 14:44 – 16:38).

December 18th, 2017

Děkujeme všem, kdo přispěli zakoupením vánočních přání, ručně zdobených svíček, perníčků, obrázků s grafikou černochů či omalovánkových pexes o životě v Zambii. Díky štědrosti všech dobrodinců se vybralo o 1.neděli adventní u Nejsvětějšího Salvatora 3.230Kč, o 2.neděli adventní u sv. Havla 1.940Kč a o 3.neděli adventní u sv. Bartoloměje 6.750Kč.

CELKOVÝ VÝTĚŽEK adventního misijního stánku v Praze pro rok 2017 je 11.920Kč. DĚKUJEME!!!

Mnoho z Vás dalo nemalý finanční příspěvek i do kasičky veřejné sbírky. Její obsah bude spočten na městském úřadu začátkem roku 2018. O akci  budeme informovat.

December 15th, 2017

November 29th, 2017

Opět po roce je tu možnost přispět na projekt střední školy v Kashitu a zároveň udělat někomu blízkému radost darováním vánočního přání, ručně zdobené svíce, omalovánkového pexesa aj. výrobků, které můžete zakoupit v rámci našeho misijního stánku.