October 8th, 2018

Ve dnech od 18. července do 8. srpna podnikly dvě naše členky (Monika Höferová a Marta Höferová) spolu se stavebním projektantem Petrem Čandou cestu do venkovské oblasti Kashitu v Zambii. Spolu s místní organizací New Renato Community Society zde chceme postavit střední školu.

11

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavním cílem výpravy bylo:

 1. představit koncept projektu střední školy nejen vedení organizace New Renato Community Society, ale i na českém velvyslanectví a na provinčním oddělení Ministerstva školství Zambie,
 2. zaměřit pozemek pro stavbu střední školy,
 3. zjistit dostupné stavební materiály,
 4. navštívit několik zambijských středních škol za účelem zjištění technického a materiálního řešení,
 5. předat a distribuovat přes 180 brýlí od českých dárců,
 6. předat další dary neziskové organizaci New Renato,
 7. najít 7 českým dětem 7 dětí z Kashitu, které by se chtěly za sebe navzájem modlit (projekt Modlitební dvojice),
 8. poznat život zdejších lidi a projekty NRCS, a
 9. předat know-how pro fundraising.

Kashitu se nachází ve venkovské oblasti. Nejbližší střední škola je v 40 km vzdáleném městě Kapiri Mposhi a pak až v hlavním městě provincie Ndola, vzdáleném 90km jiným směrem. V oblasti Kashitu (cca 13km čtverečních) se nachází více základních škol, státní i ty, které vede organizace New Renato Community Society. Na největší škole v Kashitu, která je státní, studuje 1000 žáků (v 10 třídách, kde učí 7 učitelů). Kde se mohou tyto děti dál vzdělávat nebo se vyučit řemeslu, aby jednou našly práci a živily své rodiny, když jsou střední školy tak daleko a drtivá většina rodičů nemá ani na dopravu do měst, natož na školné a ubytovné?

Návrh projektu střední školy, která bude sestávat z několika budov, vypracoval architekt Jan Rosík, který Kashitu navštívil již v roce 2011, ve spolupráci se stavebním projektantem Petrem Čandou. Koncept se líbil všem – místní organizaci, na českém velvyslanectví, i na provinčním oddělení Ministerstva školství Zambie (DEBS), zvláště když se na popud organizace New Renato od začátku počítá s tím, že škola bude finančně soběstačná. Po prezentaci na obou úřadech následovala diskuze o detailech projektu. Konkrétně na českém velvyslanectví o tom, jaké české organizace zde již něco postavily a kde může zambijská organizace čerpat finance na stavu školy z grantů České Republiky (Česká rozvojová agentura). Po představení na provinčním oddělení Ministerstva školství Zambie (DEBS) nás zajímaly standardy DEBS pro stavbu nových škol. Budou nám zaslány, aby je projektant mohl zakomponovat do své studie.

Se zástupci neziskové organizace New Renato Community Society, ředitelem Bornfacem Mamfundou, tajemníkem Josephem Kafwembe a dalšími členy výboru jsme nad konceptem stavby, specializace (vyučované obory) a provozu strávili dlouhé čtyři večery (díky elektřině, kterou zde v roce 2016 instalovali lidé z organizace Fountain of Life z Německa) Dolaďovali jsme projekt střední školy po všech stránkách: kolik tříd, internátních domečků pro studenty a domků pro učitele bude potřeba postavit, co dále je nutné postavit (například lékařskou ordinaci), jaké stavební materiály lze použít, co umí místní lidé postavit a vyrobit, aj., systém financování školy po dostavění, vyučované obory, fáze stavby areálu střední školy, financování stavby (prostředky budou hledat obě organizace – naše i zambijská) …

Zaměřit pozemek pro budoucí stavbu střední školy se podařilo pro vícero důvodu z části. Především se do New Renato dostavil pán z  (u nás bychom řekli) katastrálního úřadu, aby nám přesně ukázal pozemek pro střední školu. Jeho návštěva ukázala, že hranice vedou jinudy, než jak jsme dosud byli informováni. Petr tedy již v průběhu pobytu začal pracovat na přesunu některých budov v plánu. Se zaměřováním pozemku pomohl Petrovi výborný místní učitel Nelson, další dobrovolný člen NRCS, který je i velmi manuálně zručný a organizačně zdatný (má mj. na starost mládež zdejšího vikariátu).

Do Kashitu jsme na přání místních přivezli přes 180 dioptrických brýlí, které darovali lidé během několika sbírkových akcí. Brýle prošly servisem několika optik, za což jsme velmi vděční. Zaučili jsme Gregoryho Mamfundu a paní Estu, jak přibližně změřit zrak a jaké dle toho vydat brýle. Do našeho odjezdu jsme jich rozdali 109 a některé dioptrie již nebyly k dispozici… Předali jsme taktéž věcné dary včetně tří notebooků.

Během pobytu navštívil projektant Petr dvě střední školy v Kapiri Mposhi, 40km vzdáleném městě, aby se inspiroval stavebním i technickým řešením staveb. Dostupné stavební materiály zjišťoval v několika stavebních firmách, studiem přírodních materiálů v okolí pozemku a návštěvou místních lidí, kteří si sami vyrábějí pálené cihly.

Podařilo se i najít sedm dětí, které se přidaly do projektu Modlitební dvojice. Zájem zdejších dětí byl větší, tak příležitost bude zase příště. Poznat život zdejších lidi a projekty NRCS se podařilo částečně, protože ostatní aktivity si vyžádaly více času, než jsme předpokládali (ovšem například projekt včelařství nás ohromil). Podobně to byla s předáním know-how ohledně fundraisingu, ale to jde naštěstí předat on-line.

Výše jmenované aktivity si zaslouží více informací, o kterých budeme postupně referovat. Monika Höferová pořídila během návštěvy filmové záznamy nejen jako podklad pro projekt a partnery projektu, ale také do zpravodajství TV Noe. O naší cestě, zkušenostech, podniknutých aktivitách a výsledcích připravujeme také veřejnou prezentaci s promítáním fotek.

Místní lidé jsou velmi milí. Velmi si váží Vašich finančních i materiálních darů a děkují za ně. Děkují i za modlitby a jakoukoliv jinou podporu. Modlí se za nás a vyprošují nám Boží požehnání na všech našich cestách.

VÍCE FOTOGRAFIÍ NALEZNETE V SEKCI GALERIE zde.

0708_20180724_223253_ma121316_20180724_181800b172226

 

 

 

 

 

 

July 4th, 2018

(uzávěrka přihlášek do 11.července)

Milí rodiče,

chceme pozvat vaše ratolesti k aktivitě „Modlitební dvojice“. Jedná se o to, že jedno české a jedno zambijské dítě se za sebe navzájem modlí. Několik takových dvojic máme od roku 2012. Obě děti mají svou fotku se svým jménem (a věkem).

Protože teď do Zambie pojedeme, naskýtá se možnost nabídnout toto dalším dětem. Děti, které budou mít zájem se zapojit, poprosíme, aby nám poslaly svou fotografii s jménem, příjmením (a věkem). Je to hodně narychlo, takže podle počtu přihlášených českých dětí oslovíme přímo v Kashitu děti, které by chtěly modlitební dvojice vytvořit. Předáme jim fotku Vašeho dítěte, vyfotíme ho s jeho fotkou, i samotné zambijské dítě a tuto fotku vám s jeho jménem po návratu předáme. :-)

Pokud chcete přidat i adresu, můžete. Děti si mohou dopisovat v AJ. Dopis tedy půjde déle než jsme na evropské poměry zvyklí, ale i v tom je dobrodružství. A je to určitě fajn motivace učit se AJ. Oboustranně.

Fotky posílejte e-mailem na nebo na poštovní adresu našeho spolku (http://pratele.newrenato.org/?page_id=39) NEJPOZDĚJI DO STŘEDY 11. ČERVENCE.

Jsme zvědaví, kolik vás bude!

(foto je z návštěvy Kashitu v roce 2011)

July 4th, 2018

Milí sympatizanti, přátelé,

vězte, že v červenci jede výprava do Kashitu ve složení Monika, Marta a stavební projektant Petr Čanda. Naším nejhlavnějším cílem bude zaměření pozemku, kde bude stát střední škola, o kterou spolu s vámi pomocí různých benefic usilujeme. Navštívíme nejen vedení organizace New Renato Community Society (NRCS), ale i místní lidi, děti, školy a školky, vesničky, zemědělské či včelařské skupiny, aj. aktivity, které NRCS v této venkovské oblasti Zambie realizuje.

Výpravu je možné sledovat na facebooku:
https://www.facebook.com/events/188457611813820/?active_tab=discussion

Co tam s sebou mimo například zaměřovacích přístrojů bereme?

 • dva funkční notebooky, které prošli servisem a instalací do anglického jazyka,
 • knihy a učebnice v angličtině (ty ještě můžete stále nosit),
 • přes 100 darovaných brýlí, které se sešly především díky aktivitě Aničky Černé „Brýle pro Kashitu“ (https://www.facebook.com/events/189480814986787/) a díky daru saleziánské farnosti v Praze – Kobylisích, které jsou nyní na revizi v několika pražských optikách, a
 • fotografie dětí, které se chtějí zapojit do projektu Modlitební dvojice (více informací v dalším příspěvku, uzávěrka přihlášek je 11.7.2018).

Díky všem dárcům a servismanům všeho druhu máme vše gratis. Díky!

 

July 4th, 2018

Čeho jsme loni dosáhli? Můžete se seznámit v naší výroční zprávě.

May 1st, 2018

07Benefiční ples na podporu projektu střední školy v zambijské oblasti Kashitu, který se konal 2. února 2018 se opět uskutečnil pod záštitou farnosti Panny Marie Sněžné a letos nově i farnosti Spořilov. Znovu se tančilo v prostorách TŠ ASTRA Praha a letošní výtěžek činí nádherných 30.100Kč. Děkujeme všem za štědrost a přízeň!

Jak se tančilo, můžete shlédnout ve fotogalerii: pratele.newrenato.org/?page_id=3080

Více informací o projektu střední školy: pratele.newrenato.org/?page_id=451

Vaši Přátelé New Renato

March 28th, 2018

Loni se nám díky Vaší štědrosti a aktivitě Anny Černé sešlo celkem 62 brýlí. Přinesli jsme je v únoru do Optiky Visus na Palmovce v Praze 8 (http://www.visus-optik.cz/), zda by mohli  zkontrolovat jejich další použitelnost. Deset brýlí by Zambijcům moc nevydržely, avšak zbylých  52 (viz foto) vezmeme s sebou v létě do Kashitu. Děkujeme!

March 24th, 2018

Jaké největší překvapení přinesl minulý rok? Akce Na světě nejsme sami, kterou již pojedenácté uspořádal břevnovský turistický oddíl Arachné A-TOM a skautský oddíl Jeleni. Cílem je formou fundraisingových aktivit a zábavy podpořit předem zvolený projekt, nejlépe takový, který chce zlepšit úroveň vzdělání a životní situaci dětí v rozvojových zemích. Letos si organizátoři k naší radosti vybrali náš spolek Přátelé New Renato, konkrétně projekt střední školy v Kashitu.

Program se uskutečnil v neděli 23. dubna 2017 v areálu Břevnovského kláštera v Praze a nabídl po úvodní mši svaté hry a soutěže pro děti, jarmark s rukodělnými výrobky, výtvarné dílny, domácí buchty a koláče, opékání buřtů, cukrovou vatu, výbornou zmrzlinu Crème de la Crème mistra zmrzlináře Honzy Hochsteigera, nebo divadlo Kocour Mikeš, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, a koncerty Prague BuskMen a J!Scream.

Součástí programu bylo i povídání naší předsedkyně Moniky Höferové a místopředsedkyně Kláry Löffelmannové, které Kashitu navštívily, o životě tamních lidí. Pro posluchače byla připravena nejen výstava fotografií, ale i dokumentární film Bemba: Čekání na Godota, které přibližují život v Kashitu.

Díky turistickému oddílu Arachné, skautům a skautkám, maminkám a tatínkům u buchet  a na jarmarku a dalším, vynesla akce na podporu projektu střední školy v Kashitu 87.201 Kč. Moc děkujeme organizátorům i všem zúčastněným!

Fotografie  J. Hornok, J. Vodák, J. Andrš