Mladí dobrovolníci postavili v Zambii první budovu střední školy. Otestovali při tom inovativní stavební technologii určenou pro místní podmínky.

27. září byla za přítomnosti českého velvyslance v Zambii Pavla Procházky otevřena dílna, kterou za tři měsíce postavili čeští stavaři s místními dobrovolníky. Využili přitom novou stavební technologií zámkových nepálených cihel stabilizovaných cementem. Ta může pomoci místním lidem dosáhnout lepší kvality bydlení. Dílna je první budovou budoucí střední školy pro 250 studentů. Zatím bude fungovat jako tréninkové centrum této nové stavební technologie. 

Na slavnostní událost se sešlo na 200 místních lidí včetně hostů. Přišli také zástupci komunálních a vládních představitelů. Velvyslanec ČR Pavel Procházka při otevírání stavby řekl: “Sešli jsme se zde v srdci Kashitu s velkou radostí a hrdostí, abychom oslavili výsledek spolupráce českých a zambijských dobrovolníků, zástupců ČVUT a místní komunity New Renato. Otevřením této dílny začíná ambiciózní projekt, který přináší lepší budoucnost pro obyvatele Kashitu.”

“Otevřením této dílny začíná  ambiciózní projekt, který přináší lepší budoucnost pro obyvatele Kashitu.” Pavel Prochazka, velvyslanec ČR v Zambii.

Měl tím na mysli to, že dílna je první budovou budoucí střední školy. Nejbližší střední škola je totiž 40 kilometrů daleko a většina místních drobných farmářů si nemůže dovolit zaplatit svým dětem ani jízdné do vzdálenějších škol. Nová dílna bude do doby, než budou postaveny první učebny střední školy, sloužit jako místo, kde se obyvatelé Kashitu budou učit vyrábět cihly na speciální cihlovačce ze zdrojů v blízkosti jejich domovů.

Demonstrativní ukázku procesu výroby cihel předvedlo hostům deset místních dobrovolníků. Následně byli za svou tříměsíční dobrovolnou práci oceněni výučním certifikátem a upomínkovými dary z rukou pana velvyslance a místních autorit.

Na slavnostní akci několikrát promluvil také komisař okresní kanceláře prezidenta Francis Hasalamo. Velmi ocenil, že v Kashitu stojí nová a velká dílna. Děkoval dobrovolníkům, zejména českým, a prosil, aby neustávali v podpoře místní komunity a vytrvali do dalších fází stavby, protože střední škola přináší místním obyvatelům naději na dosažení vyššího vzdělání a tím i soběstačnost.

“Děkuji všem dobrovolníkům, zejména českým. Prosím, neustávejte v podpoře místní komunity, ale vytrvejte do dalších fází stavby. Střední škola totiž přináší místním obyvatelům naději na dosažení vyššího vzdělání a tím i soběstačnost.” Francis Hasalamo, komisař okresní kanceláře prezidenta Zambie.

Cihly se vyrábí na speciálních cihlovačkách, které sponzorsky vyrobila firma Cut-Tech ze Strančic u Prahy. Technika výroby cihel vychází z postupů výroby cihel, které lidé na venkově v Zambii zpravidla používají: Do jednoduchého železného lisu napěchují jílovitou hlínu, ze které vylisují cihly manuálním stlačením páky a nechají je schnout. Výpalem ale musí cihly projít až třikrát, aby jejich kvalita byla dostatečná. Tím se spotřebuje velké množství dřeva, které je v Africe vzácné, a celý proces výroby cihel je třikrát delší.

Nová technologie spočívá v tom, že se do směsi přidává cement. Cihly jsou po měsíci schnutí a cementového zrání pevnější a odolnější než tradiční nepálené ale i vypálené cihly.  Díky cementové příměsi není třeba je vypalovat, čímž se ušetří mnoho dřevin. Jsou take odolné vůči termitům, kteří obydlí z pálených cihel degradují. Cihlovačka dokáže vylisovat dvě cihly najednou a to za poloviční dobu oproti tradičnímu nástroji. Stavební proces založený na zámkových nepálených cementových cihlách tak umožňuje stavět rychleji, levněji a přitom kvalitněji.

Bornface Mamfunda, ředitel místní neziskové organizace New Renato, děkoval všem, díky nimž budova stojí: celkem 31 českým i zambijským dobrovolníkům, kteří na stavbě pracovali zdarma 3 měsíce, Ing. Petru Čandovi, pod jehož vedením všichni dobrovolníci pracovali, UNDP (Unated Nations Development Program – rozvojovému fondu OSN – pozn. red.) a Ministerstvu zahraničních věcí ČR, i českým dárcům, kteří darovali peníze přes českou organizaci Přátelé New Renato. Slovo “Děkujeme vám!” bylo tento den vysloveno nesčetněkrát.

Zástupci zambijské organizace New Renato, české neziskové organizace Přátelé New Renato a Realizačního Teamu ICWD ČVUT nyní diskutují další etapu stavby střední školy. Nejbližší přednáška Petra Čandy o projektu bude ve středu 11. 10. 2023 od 14:00 na Fakultě stavební ČVUT v rámci akce ICWD Rozvojová středa (http://icwd.cvut.cz/). O celé tříměsíční stavbě dílny, radostech i strastech, se s veřejností podělí aktéři z řad českých stavařů a dobrovolníků v sobotu 28. října v Praze. Podrobnosti na webu Přátelé New Renato (https://pratele.newrenato.org/) a webových stránkách projektu www.kashituschool.org.

O projektu střední školy v Kashitu: 

Střední škola v Kashitu odpovídá na nedostupné střední vzdělání pro 3000 žáků 12 základních škol ve venkovské oblasti Kashitu. Nejbližší střední škola je vzdálena 40 kilometrů. Část školy bude praktická s výučními obory (kovooráběčství, truhlářství, kuchař), část jako gymnázium s maturitou (s možností pokračovat na univerzitě). Na stavbě se podílí místní lidé pod vedením zdejší neziskovky New Renato, která bude SŠ poté spravovat. Organizace New Renato vznikla v roce 1986 z podnětu místních lidí a svými projekty pozvedá životní úroveň 18.000 lidí v oblasti Kashitu. Více informací a plán projektu: www.kashituschool.org.

 
 

PODPOŘIT
STŘEDNÍ
ŠKOLU