New Renato Community Society

New Renato Community Society (NRCS) vznikla v roce 1987. Jedná se o neziskovou organizaci v Zambii, která je složena ze skupin místních dobrovolníků. Hned na počátku své existence přijala vzdělání jako prioritu pro zvýšení životní úrovně v oblasti. Díky získaným grantům a spoluprací s neziskovými organizacemi z Německa, Velké Británie a Itálie postavila svépomocí 2 mateřské a 2 základní komunitní školy.

Nyní se zaměřila na další důležitý aspekt rozvoje této rurální oblasti – na střední školu. Ta rozšíří možnosti vlastního podnikání, řemeslnou výrobu, ale i vzdělání na univerzitě.

Více informací o NRCS na newrenato.org.

 

PODPOŘIT
STŘEDNÍ
ŠKOLU