Benefiční akce

12. dubna 2013 jsme začali tradici benefičních plesů na podporu činnosti lidí v Kashitu. Máte-li rádi tanec a chcete-li projekty NRCS podpořit, přiďte si zatančit na již 3. benefiční ples :)

Stánek

Jednou z činností Přátel NR je i snaha podporovat zambijskou organizaci finančně. Finance získáváme z prodeje dárkových a prezentačních předmětů, které jsou přímo od lidí z Kashitu či námi vyrobené.

Zambie

Vše co se děje v Kashitu v Zambii.

 

PODPOŘIT
STŘEDNÍ
ŠKOLU