Spolek Přátelé New Renato, z.s.

Jsme parta lidí, vznikli jsme 6.června 2012, neoficiálně již roku 1998. Oficiálně jsme zapsaným spolkem. Podporujeme projekty zambisjké organizace New Renato, které směřují k zvýšení vzdělanosti, životní úrovně a soběstačnosti zambijských venkovanů – sdílíme know-how a kontakty. Spolupracujeme s partnery a dobrovolníky, oslovujeme dárce a pořádáme fundraisingové aktivity. Máme veřejnou sbírku. Jsme unikátní – spolupracujeme s fungující místní občanskou komunitou. Oni jsou iniciátory projektů a změn ve svém okolí. Tato spolupráce je základem pro smysluplnost dlouhodobě udržitelného projektu – zajištění existence a správy střední školy po jejím postavení. S hlavními iniciátory NRCS jsme se setkali již v roce 1998.

 

PODPOŘIT
STŘEDNÍ
ŠKOLU