Výtěžek plesu

Nevládní nezisková organizace New Renato Community působí v oblasti Kashitu v Zambii. Lidé z vikariátu Mishikishi se rozhodli, že se chtějí postarat o sirotky a podvyživené děti ve svém okolí. Zjistili však, že pokud svůj plán chtějí uskutečnit, musí nejprve vzdělat celou společnost. Toho se nezalekli a začali stavět školy (4 ZŠ s 550 dětmi, 4 školky se 150 dětmi) a pořádat výukové semináře. Pracují s dětmi, mládeží, seniory, HIV pozitivními, s matkami podvyživených a jinak nemocných dětí, učí zemědělství. Unikátností celé organizace je to, že ji založili a vedou místní lidé (Afričané), což je v Africe ojedinělá skutečnost.

Výtěžek plesu podpoří projekt střední školy v Kashitu. (více o projektu zde)