5. benefiční ples pro Kashitu

Tančilo se hodně, tančilo se pro Zambii, tančilo se, aby mládež v Kashitu mohla mít svou střední školu :) Děkujeme, že jste přišli a podpořili náš projekt! Ples, který proběhl i letos pod záštitou farnosti Panny Matie Sněžné, opět v secesním sále Na Marjánce, přinesl výtěžek 25.886Kč. Zároveň rádi přidáme výběr fotografií. Více jich najdete na našem Facebooku.