Adventní stánky 2015

Adventní stánky se v roce 2015 konaly v Praze ve farnostech Nejsvětějšího Srdce Páně, sv. Havla a sv. Bartoloměje. Děkujeme všem, kdo se zapojili!