Návrh projektu „naší“ střední školy v Kashitu, ve venkovské oblasti v Zambii, kterou chceme spolu s vámi a dalšími partnery postavit, se bude sestávat z několika budov, včetně internátu pro studenty i rodiny učitelů, dobrovolníky, laboratoří, dílen… Proč vůbec chceme střední školu právě v Kashitu?  Co všechno projekt zahrnuje? Jak školu postavíme? Nahlédněte do naší prezentace! Stavební návrh vypracovali Ing. arch. Jan Rosík a Ing. Petr Čanda na základě návštěv v roce 2011 a 2018. Návrh se opírá o principy udržitelnosti, energetické optimalizace, obnovitelných materiálů, nenáročných technologií a architekturu odpovídající potřebám a zkušenostem lidí v Kashitu. Návrh především počítá s tím, že školu budou stavět sami místní lidé – po zaškolení a pod dohledem odborníků/stavařů z ČR. Do léta 2021 chceme získat přes 1.200.000 Kč, abychom mohli realizovat první fázi projektu - postavit první tři budovy, které budou v budoucnu sloužit jako učebny a sklad. Nejdražší z této části bude nákup a dovezení automatického lisu na výrobu kvádrů z hlíny. Všechny naše aktivity (benefiční akce a veřejná sbírka) aktuálně směřují k tomuto cíli. Stavějte s námi! Nakoukněte do výše uvedené prezentace a zjistěte, jak můžete přiložit ruku k dílu! Díky!