Idea

New Renato Community Society má v plánu rozšířit svou působnost v oblasti vzdělávání. Už provozují v oblasti Kashitu dvě školky a jednu základní školu. Děti, které tyto školy dokončí, nemají jak dosáhnout dalšího vzdělání a tím i lepších životních podmínek pro sebe a svou rodinu. Jsou na venkově a studium ve velkém městě, vzdáleném 40 km, je pro ně nedostupné. Proto chce New Renato postavit střední školu přímo v Kashitu. V prvé řadě to má být škola na úrovni s dobrou nabídkou vzdělání. Bude sloužit jak pro místní děti i děti z jiných měst. Důležitou roli zde hraje sociální aspekt, kdy 3 děti z bohatých rodin zaplatí školné pro jedno dítě místní. Rozdíly mezi “bohatým” a “chudým” jsou extrémní. Všechny děti, bohatší i chudé, budou bydlet bez rozdílu společně na internátu školy. Kashitu má štěstí, že má pro umístění takovéto školy vhodné podmínky, leží přímo na železnici vedoucí zemí ze severu až na jih a také leží 3 km od hlavní asfaltové silnice protínající zemi od severu k jihu. Což je obojí důležité pro dopravu dětí do školy.

První kroky

První kroky k realizaci toho projektu již byly úspěšně uskutečněny. Zambijská vláda vyšla New Renato vstříc a darovala přes 10 ha pozemků pro stavbu středoškolského areálu. Nyní probíhá proces převedení pozemků pod New Renato. Jednání s úřady je rozděleno do tří etap. První etapou bylo uhrazení poplatků. S tím jsme jim jako Přátelé New Renato pomohli a poplatky i díky vám zaplatili. Nyní probíhá druhá etapa, kdy se musí mimo jiné předložit projekt budoucí školy. Třetí etapa spočívá ve vytyčení pozemku v buši, zakreslením do mapy a převedením půdy organizaci New Renato Community Society. Od té chvíle za rok a půl přijede úřad zkontrolovat, zda se skutečně se stavbou započalo. Nyní probíhá proces převedení pozemků pod New Renato a dokončování stavebního projektu. Stavba SŠ je vzhledem ke své rozsáhlosti dlouhodobý projekt, řádově na 10 až 20 let. Každá vaše pomoc tak znamená urychlení celého procesu. Stavějte s námi! Jak?

  • staňte se dobrovolníky na našich benefičních akcích (stánky, ples) a při výrobě našich produktů určených k benefičnímu prodeji,
  • sdílejte naše příspěvky na webu a facebooku, aktivně zvěte své přátele na naše akce,
  • pravidelně (například měsíčně) zasílejte finanční příspěvek na účet veřejné sbírky ke stavbě střední školy 2601117078/2010 – vydáme vám potvrzení k odečtu ze základu daně,
  • pomozte nám s účetnictvím,
  • staňte se členy našeho spolku a buďte součástí realizačního týmu,
  • doporučte nám experty, kteří nám pomohou dosáhnout našeho cíle, a společnosti (firmy), které oslovuje myšlenka společenské zodpovědnosti a rozvojová pomoc v Africe tím prvním – vzděláváním

Jménem žáků v Kashitu a jejich rodičů, kteří se na dostupné kvalitní vzdělávání svých dětí těší, děkujeme!