Projekt střední školy

Idea

New Renato Community Society má v plánu rozšířit svou působnost v oblasti vzdělávání. Už provozují školku a 3 školy v Kashitu i jeho širším okolí. Děti, které tyto školy dokončí, nemají jak dosáhnout dalšího vzdělání a tím i lepších životních podmínek pro sebe a svou rodinu. Jsou na venkově a studium v nějakém velkém města je pro ně i přes nadání některých nedostupné. Proto nyní veškeré kroky New Renato směřují k budoucímu vybudování takovéto střední školy přímo v Kashitu. V prvé řadě to má být škola na úrovni s dobrou nabídkou vzdělání. Bude sloužit jak pro místní děti, tak také z jiných měst. Důležitou roli zde hraje sociální aspekt, kdy díti z bohatší rodiny musí dotovat jedno dítě místní, které má velké nadání, ale nemá pro studium prostředky. Všechny děti, bohatší i chudé, budou bydlet bez rozdílu společně na internátu školy. Kashitu má štěstí, že má pro umístění takovéto školy vhodné podmínky, leží přímo na železnici vedoucí zemí ze severu až na jih a také leží 2-3 km od hlavní asfaltové cesty, kterých je v zemi jen několik a slouží jako hlavní dopravní tepny. Což je obojí důležité pro dopravu cizích dětí do školy.

První kroky

První kroky k realizaci toho projektu již byly úspěšně uskutečněny. Zambijská vláda vyšla New Renato vstříc a daruje přes 10 ha země pro stavbu středoškolského areálu. Nyní probíhá jedná s úřady, kvůli předání. Naneštěstí i když bude pozemek zdarma, je v zemi velká byrokracie a je třeba uhradit spoustu poplatků. Samotné jednání s úřady je rozděleno do tří etap. První mají úspěšně za sebou včetně uhrazení poplatků. Nyní probíhá druhá etapa, kdy se musí mimo jiné předložit budoucí projekt školy, do kterého se snažíme i my zapojit a vnést do něj evropské myšlení a zkušenosti. Třetí etapa spočívá ve vytyčení pozemku v buši, zakreslením do mapy a převedením země organizaci. Od té chvíle za rok a půl přijede úřad zkontrolovat, zda se skutečně se stavbou daného účelu započalo. Největší překážkou je nyní placení úředních poplatků, které nejsou zrovna levnou záležitostí a na které New Renato nemá prostředky. Celkově se bude jednat řádově o 90 a ž 100 tisíc Kč. Jedná se samozřejmě vzhledem ke své rozsáhlosti o dlouhodobý projekt, řádově na 10 až 20 let. Každá vaše pomoc ovšem znamená urychlení celého procesu. Díky!