Na světě nejsme sami 2017

Akci Na světě nejsme sami již pojedenácté uspořádal břevnovský turistický oddíl Arachné A-TOM a skautský oddíl Jeleni. Cílem je formou fundraisingových aktivit a zábavy podpořit předem zvolený projekt, nejlépe takový, který chce zlepšit úroveň vzdělání a životní situaci dětí v rozvojových zemích. Letos si organizátoři k naší radosti vybrali náš spolek Přátelé New Renato, konkrétně projekt střední školy v Kashitu.

Program se uskutečnil v neděli 23. dubna v areálu Břevnovského kláštera v Praze a nabídl po úvodní mši svaté hry a soutěže pro děti, jarmark s rukodělnými výrobky, výtvarné dílny, domácí buchty a koláče, opékání buřtů, cukrovou vatu, výbornou zmrzlinu Crème de la Crème mistra zmrzlináře Honzy Hochsteigera, nebo divadlo Kocour Mikeš, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, a koncerty Prague BuskMen a J!Scream.

Součástí programu bylo i povídání naší předsedkyně Moniky Höferové a místopředsedkyně Kláry Löffelmannové, které Kashitu navštívily, o životě tamních lidí. Pro posluchače byla připravena nejen výstava fotografií, ale i dokumentární film Bemba: Čekání na Godota, které přibližují život v Kashitu.

Díky turistickému oddílu Arachné, skautům a skautkám, maminkám a tatínkům u buchet a na jarmarku a dalším, vynesla akce na podporu projektu střední školy v Kashitu 87.201 Kč. Moc děkujeme organizátorům i všem zúčastněným!

Fotografie J. Hornok, J. Vodák, J. Andrš