Dopis Přátelům New Renato

23.1.2016

Milí přátelé naší organizace,

dnes vám píšu, abych vám z celého srdce poděkoval za vaše neúnavné úsilí a podporu, kterou nám poskytujete od doby, kdy jste se stali našimi skutečnými přáteli a partnery New Renata Community v Kashitu v Zambii.

New Renato se díky Vašemu úsilí, podpoře i všem materiálním věcem, které jste nám poslali, posunulo až k dnešnímu stavu. A k tomu, že jsme díky vám známí i ostatním.

Protože práce se sociálně či zdravotně ohroženými lidmi a s komunitou v Kashitu vyžaduje lidi, kteří jsou nadšení a zkušení a kteří chtějí pomáhat, mějte srdce I nadále otevřené pro rozdávání potřebným a angažujte se v dobrovolnické aktivitě jako je tato.

Ani v dnešní těžké situaci ve světě jste neochabovali a zkoušeli jste udělat maximum, abyste se mohli podělit o to, co máte.  To není jednoduché – vyžaduje to jednotlivce a přátele, jako jste vy.

Prosím Vás  všechny znovu, abyste podpořili naše venkovské děti, ohrožené na zdraví či sociálně, které jsou nejvíce vyloučeny ze vzdělávání, z lékařské péče, výživy – a seznam by mohl pokračovat. Chceme zde postavit střední školu pro naše děti, které spadají do naší oblasti, ale nemohou studovat na střední škole, protože si nemohou dovolit platit nájemné, jídlo a školné.  Proto mnohé z nich dosáhly pouze 9. třídy jako nejvyššího stupně vzdělání.

Avšak společně s vaší podporou to můžeme dokázat. Můžete nás podpořit nepřímo prostřednictvím našich Přátel New Renato v České republice už jen zakoupením vstupenky na benefiční ples, který se bude konat  5. února 2016. Pomůžete tak našemu projektu a změníte život našich dětí zde v Zambii – vybudováním střední školy ve venkovské oblasti Kashitu.

Díky předchozím benefičním plesům jste nás podpořili v koupi domu pro návštěvníky naší organizace NRCS. Dnes zde lidé přijíždějící z Evropy mohou přespat.  Přijíždějí, aby se na místě přesvědčili o projektu, což můžete vidět na přiložené fotografii (pozn.:přiloženy jiné pro problémy s připojením k internetu). Díky vaší podpoře se další lidé z Evropy i místní připojili i k dalším projektům. Stále používáme solární panel, vynález s baterií (pozn.- návštěva našich členů Moniky Höferové a Jana Rosíka  v r. 2011: přivezli solární panel, notebook  a další věci, které darovali či sesbírali čeští dárci. Honza jim pomohl solární panel nainstalovat a následně ho propojit k baterii pro napájení notebooku. Poté přemýšlel, pro co by ještě mohli energii ze solárního panelu využít. Napadlo ho vyrobit světlo v místnosti. Propojil to různými kabely – a žárovku koupil v jednom zambijském městě.)  Děti ve školách také obdržely knihy, tužky, pera, míče, a školní sešity.

A minulý rok jsme v srpnu obdrželi peníze, kterými jste podpořili opravu podlahy v základní škole RENATO COMMUNITY SCHOOL. Byla ve velmi špatném stavu. Nyní se děti mohou učit ve zdravém prostředí. Třída mohla být zrekonstruována díky stejné vstupence, kterou jste si koupili – a nám pomohla dojít až sem. Zlepšilo se tak školní prostředí, jež mělo nebezpečný dopad na zdraví dětí. Bez této podpory by nebyla opravena a Ministerstvo zdraví by ji zavřelo.

Díky vaší stálé podpoře, financím a dalším darům jsme skrze PŘÁTELÉ NEW RENATO obdrželi mnohé. Sečtu-li to vše dohromady, mohu jednoduše pouze říci, že děkuji za vaši podporu našim lidem. Prosím vytrvejte, protože stále potřebujeme vaši podporu. Cokoliv dáte přes naši spolupracující organizaci PŘÁTELÉ NEW RENATO, to se k nám dostane.

Pokud si to chcete ověřit, navštivte nás, NEW RENATO COMMUNITY SOCIETY, v Zambii v oblasti Kashitu. Moc rádi vás uvítáme, protože je zde pro vás již ubytování. Přijeďte a uvidíte, kde žijeme. Prosím vás, abyste byli tak laskaví jako dosud a připojili se ke sbírce organizace PŘÁTELÉ NEW RENATO pro projekt střední školy.

Všem vám děkujeme a ať vám Bůh žehná.

Jménem NRCS

JOSEPH KAFWEMBE