3. benefiční ples 2015

3. benefiční ples pro Kashitu se konal za velké účasti v pátek 6. února 2015 v Sále krdinála Berana na Arcibiskupství pražskéme. Jeho cílem bylo získat finance na podlahu v mateřské škole v Kashitu.  Záštitu nad ním převzala farnost Panny Marie Sněžné na Praze 1, k poslechu hrála a zpívala kapela Medium. Atmosféra byla úžasná, štěstí z Kloubouku díky našim partnerům a dárcům udělaly mnohým radost. A především našim přátelům v Zambii. Výtěžek akce totiž činí úžasných 26.700 Kč! Děkujeme všem účastníkům, partnerům, dárcům, pomocníkům a bratru Antonínovi za originální kouzelní z Klobouku štěstí a těšíme se za rok opět na viděnou!