Spolek Přátelé New Renato Community Society

Spolek Přátelé New Renato Community Society vzniklo za účelem podpory zambijské neziskové organizace New Renato Community Society. Rádi bychom pro New Renato Community Society zprostředkovávali kontakty, podíleli se o know-how a v rámci možností přispěli na jejich rozvoj podporou duchovní a finanční.

Cíle spolku jsou:

  • Rozvojová pomoc na venkově ve středoafrické Zambii.
  • Partnerská spolupráce se zambijskou obecně prospěšnou společností New Renato Community Society (registrována pod číslem: ORS/102/78/16), ve zkratce NRCS.
  • Zvýšení informovanosti veřejnosti o reálné situaci na zambijském venkově.

Formy činnosti:

  • Podpora vlastních projektů obecně prospěšné společnosti New Renato Community Society směřujících k pozvednutí životní úrovně a soběstačnosti zambijských venkovanů prostřednictvím sdílení know-how, zprostředkovávání kontaktů a fundraisingu.
  • Pořádání přednášek a tvorba mediálních dokumentů, týkající se situace na zambijském venkově.
  • Spolupráce s jinými spolky poskytujícími rozvojovou pomoc.
  • Výroba a prodej dárkových a prezentačních předmětů a pořádání akcí za účelem fundraisingu.

Spolek Přátelé New Renato Community Society bylo registrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 11. 5. 2012 IČO 22613412

 

PODPOŘIT
STŘEDNÍ
ŠKOLU