Adventní akce vynesly 22.678 Kč!

V adventu jsme pro pandemická opatření spustili on-line adventní stánky. Nákupem krásných dárkových, převážně ručních výrobků, ať už ze Zambie nebo od českých dobrovolníků, mohli dárci podpořit projekt střední školy v Kashitu. Čistý zisk, tj. již po odečtu nákladů, je 11.828 Kč. Děkujeme!

Zároveň jsme na začátku adventu vyhlásili advent jako měsíc darování pro SŠ (akce Giving advent, Daruj vzdělání!). Dárci na účet veřejné sbírky přispěli celkem 10.850 Kč. Děkujeme a připomínáme dárcům, že vám můžeme vystavit potvrzení o daru pro snížení základu daně. Napište nám na e-mail info@newrenato.org.

Děkujeme i dobrovolníkům za výrobu produktů, pomoc s balením produktů, s kompletací a předáváním objednávek! Děkujeme za mnoho úsměvů a povzbuzení!

Comments are closed.