Stále běží Giving advent!

1. prosince jsme spustili Giving advent, měsíc štědrosti pro střední školu v Kashitu. Darujte dětem jako je Doreen, Dalitso, Chabilo nebo Grace vzdělání, které je jejich snem! Střední školu postaví místní pod vedením českých stavařů.

Rádi vám vydáme potvrzení o daru pro odečet ze základu daně. Pro potvrzení o daru nám, prosím, zašlete e-mail s údaji: jméno, příjmení, adresa, datum narození (a firma i IČO). Nebo je můžete uvést v předmětu transakce.

Děkujeme, že měníte budoucnost dětí v Kashitu!

Kdy se vyplatí mít potvrzení o daru pro odečet ze základu daně? 

Fyzickým pracujícím osobám se toto potvrzení vyplatí mít v případě, kdy celková hodnota darů (klidně u různých obdarovaných) v daném kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. Právnickým osobám se vyplatí mít potvrzení tehdy, kdy celková hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. Více v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

Comments are closed.