Výtěžek misijních stánků v roce 2018

Letos se mezi předměty prodávanými na podporu projektu SŠ v Kashitu objevily i ruční výrobky od samotných Zambijčanů. Ty k nám dovezly členky Přátelé New Renato, které v létě 2018 Kashitu navštívily.

S misijním stánkem jsme zavítali do čtyřech pražských farností. Vítěžek byl v jednotlivých farnostech následující:

Farnost sv. Baroloměje v Kyjích – 6.747,-

Farnost sv. Anežky na Spořilově - 5.564,-

Farnost sv. Prokopa ve Stodůlkách - 5.954,-

Farnost sv. Havla na Praze 1 -  1.880,-

Celkový zisk misijních stánků pro rok 2018 tak činí 20.145 Kč :)

DĚKUJEME VŠEM, kdo nákupem malovaných misek, vyřezávaných otvíráků či klíčenek a dalšího krásného zboží podpořili projekt stavby SŠ.

Comments are closed.