Video z plesu 2018

Jakpak se tančilo na 6. plese pro Kashitu, jenž se konal v pátek 2.února 2018 v prostorách TŠ ASTRA Praha, v secesním sále Na Marjánce? Podívejte se na videoreportáž, jež byla odvysílána v TV Noe ve Zpravodajských Noevinách 13.února, viz http://www.tvnoe.cz/video/15939 (čas 14:44 – 16:38).

Comments are closed.