Výtěžek adventního misijního stánku Přátelé NR pro rok 2017

Děkujeme všem, kdo přispěli zakoupením vánočních přání, ručně zdobených svíček, perníčků, obrázků s grafikou černochů či omalovánkových pexes o životě v Zambii. Díky štědrosti všech dobrodinců se vybralo o 1.neděli adventní u Nejsvětějšího Salvatora 3.230Kč, o 2.neděli adventní u sv. Havla 1.940Kč a o 3.neděli adventní u sv. Bartoloměje 6.750Kč.

CELKOVÝ VÝTĚŽEK adventního misijního stánku v Praze pro rok 2017 je 11.920Kč. DĚKUJEME!!!

Mnoho z Vás dalo nemalý finanční příspěvek i do kasičky veřejné sbírky. Její obsah bude spočten na městském úřadu začátkem roku 2018. O akci  budeme informovat.

Comments are closed.